Zasadnutie komisie zo dňa 27.03.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-03-27
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20140327.pdf (PDF, 2 MB)