Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2009

Komisia: Komisia výstavby a územného plánovania
Dátum konania: 28.01.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ivan BÚTORA
Ing. Natália HALÁSOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA