Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2010

Komisia: Komisia finančná
Dátum konania: 28.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Marián PROCHÁZKA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Ing. Vladimír PIŠTEK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK