Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2010

Komisia: Komisia nakladania s majetkom
Dátum konania: 28.01.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Natália HALÁSOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ