Zasadnutie komisie zo dňa 28.11.2012

Komisia: Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu
Dátum konania: 2012-11-28
Zúčastnení poslanci:

Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ

Ospravedlnení poslanci: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Zápisnica a uznesenia:

KOSO.pdf KOSO20121128.pdf (PDF, 396 KB)