Zasadnutie komisie zo dňa 29.03.2010

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 29.03.2010
Zúčastnení poslanci: Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ