Zasadnutie komisie zo dňa 29.06.2010

Komisia: Komisia dopravy
Dátum konania: 29.06.2010
Zúčastnení poslanci: Ivan BÚTORA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Milan ŠTEFANEC