Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007

neuznášania-schopná
Komisia: Komisia vzdelávania, mládeže a športu
Dátum konania: 29.11.2007
Zúčastnení poslanci: Ing. Dušan FRANCŮ
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Ing. Peter SCHMIDT
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Ing. Peter Bokes, PhD.