Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2014

Komisia: Komisia pre nakladanie s majetkom a financie
Dátum konania: 2014-04-30
Zúčastnení poslanci: Ing. Pavol BAXA
Miloš DOMORÁK
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ospravedlnení poslanci
Ing. Martin BORGUĽA
PhDr. Štefan HOLČÍK
Zápisnica a uznesenia: KONA.pdf KONA20140430.pdf (PDF, 1,3 MB)