Zasadnutie komisie zo dňa 30.11.2009

Komisia: Komisia verejného poriadku
Dátum konania: 30.11.2009
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Pavel GUNDEL
Ing. Milan ŠTEFANEC