Zasadnutie komisie zo dňa 30.11.2011

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2011-11-30
Zúčastnení poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Neprítomní:

Ing. Pavol BAXA

Ospravedlnení: Slavomír FREŠO
Zápisnica a uznesenia: KOZI20110320.pdf KOZI20111130.pdf (PDF, 75 KB)