Zasadnutie komisie zo dňa 31.03.2014

Komisia: Komisia mandátová
Dátum konania: 2014-03-31
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
RNDr. Marta ČERNÁ
Miloš DOMORÁK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.

Ospravedlnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Zúčastnení poslanci:

KOMA.pdf KOMA20140331.pdf (PDF, 105 KB)