Zasadnutie komisie zo dňa 31.03.2014

Komisia: Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie
Dátum konania: 2014-03-31
Zúčastnení poslanci:

Ing. Pavol BAXA
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA

Neprítomní poslanci:

Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Slavomír FREŠO

Zápisnica a uznesenia:

KOZIzapisnica.pdf KOZI20140331.pdf (PDF, 193 KB)