Zasadnutie Miestnej rady 07.06.2011

Dátum konania: 2011-06-07
Zúčastnení poslanci: Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ospravedlnený: Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: mr_20110208_zapisnica_uznesenia.pdf mr_20110607_zapisnica_uznesenia.pdf (PDF, 53 KB)