Zasadnutie Miestnej rady 14.05.2013

Dátum konania: 2013-05-14
Zúčastnení poslanci: Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Martin BORGUĽA
Ospravedlnený: MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Zápisnica a uznesenia: mr_20110208_zapisnica_uznesenia.pdf mr_20130514_zapisnica_uznesenia.pdf (PDF, 1,6 MB)