Zasadnutie Miestnej rady 16.04.2013

Dátum konania: 2013-04-16
Zúčastnení poslanci: Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ospravedlnený: Ing. Martin BORGUĽA
Zápisnica a uznesenia: mr_20110208_zapisnica_uznesenia.pdf mr_20130416_zapisnica_uznesenia.pdf (PDF, 2,5 MB)