Zástupcovia starostky

Uličná Martina, Mgr..

kancelária: 141/I.

tel: +421(2)59246273

email: martina.ulicna@staremesto.sk