Zástupcovia starostky

Uličná Martina, Mgr.

kancelária: 141/I.

tel: +421(2)59246273

email: martina.ulicna@staremesto.sk

 

Vrábel Miroslav, Mgr. arch.