Zber a odvoz konárov zo stromov a krovín v Starom Meste - Jar 2014

Jarný zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby) začne od pondelka 14.4.2014 a bude prebiehať rovnako ako po minulé roky v jednotlivých týždňoch na vopred určených trasách. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 325 alebo 02/59246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: lenka.holla@staremesto.sk  alebo zuzana.baniova@staremesto.sk .

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa (s výnimkou Trasy č.2).


Zoznam ulíc na jednotlivých trasách:

 

v týždni od 14.4.2014 Trasa č.1: Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr.arm.gen. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova


v týždni od 22.4.2014 Trasa č.2: Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Franc. partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanová, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska,  Pažického,   Porubského,   Smetanova,   Stará vinárska,   Strelecká,   Svoradova,

Šulekova, Timravina, Tvaroškova, Vansovej, Zrinského, Žiarska

v týždni od 28.4.2014 Trasa č.3:
Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková,  Rubinsteinova,  Senická,  Sklenárska,  Srnčia,  Súbežná,  Šafranová,  Šípková,

Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad

v týždni od 5.5.2014 Trasa č.4: Andreja Plávku, B. Nemcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Floglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková, Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova,Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova,Vlčkova,

Za sokolovňou

 

v týždni od 12.5.2014 Trasa č.5: ostatné ulice mimo trasy č.1 až č.4

 

Upozorňujeme obyvateľov, aby nevynášali konáre na ulicu po dohodnutom termíne. Služba sa opakovane na jednotlivých uliciach vykonávať nebude.

Zároveň by sme chceli záujemcov o túto službu požiadať, aby konáre nerezali na malé kúsky, ale radšej ich ponechali dlhšie, z dôvodu lepšej manipulácie pri nakladaní na vozidlo.

Obyvatelia, ktorí sa počas tohto zberu a odvozu konárov nestihli nahlásiť a vyložiť konáre na prístupné miesto, môžu celoročne využiť služby zberného dvora firmy OLO, a.s. na Ivanskej ceste 22 (vchod zo Starej Ivanskej cesty 2).