Zoznam stojísk so zbernými nádobami na separovaný odpad v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (zberné hniezda)

Anenská-Povraznícka
Bartókova
Boženy Nemcovej 2
Búdkova cesta- MHD
Drotárska-Martinengova (sklo)
Dubová ZŠ
Gaštanová- pri pošte
Fándlyho-Mošovského
Gorazdova-Tablicova
Hlboká cesta 4- pri ZŠ
Jelenia
K Železnej studienke
Kubániho 5
Lovinského-Bohúňova
Jánošíkova – koniec ulice
Medzierka
Mudroňova-Čelakovského (sklo)
Myjavská, Krčméryho (sklo)
Nad Lomom 2
Okánikova
Paláriková 2 - 4
Palisády
Poľná-Sasinkova (sklo)
Poľská 2
Prokopa Veľkého-Hroboňova
Prokopa Veľkého-Nekrasovova
Radvanská
Révova-Lipová
Slávičie údolie
Sokolská
Timravina
Vlčkova
Záhorácka
Záhrebská-Tabaková

 

Prehľadná mapa rozmiestnenia zberných hniezd : https://www.olo.sk/zberne-hniezda/