Združenie občanov lokality HRAD - SLAVÍN, Javorinská 11, 811 03 Bratislava