Zhromaždenia

Kontaktná osoba: Eva Nagyová
Telefón: 02/59 24 62 80
E-mail: eva.nagyova@staremesto.sk

 

Podanie oznámení: č. miestnosti: 250, 2. poschodie, prípadne Stránkové pracovisko č.4 - Viera Šmotláková
Telefon: 59 24 64 13
E- mail: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Zákon číslo 468/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

 

Tlačivo - Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia

 

Poučenie a postup pri oznámení verejného zhromaždenia