Žiadosť o kúpu pozemku

Kontaktná osoba: Ferko Andrej, Ing.
Telefón: 02/59 246 220
E-mail: andrej.ferko@staremesto.sk

 

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

Vyplniť tlačivo N11 Žiadosť o kúpu pozemku.