Žiadosť o nájom obecného bytu / aktualizácia žiadosti

Kontaktná osoba: Malinová Michaela, Mgr.
Telefón: 02/59 246 292
E-mail: michaela.malinova@staremesto.sk

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

Pre novú žiadosť o nájom obecného bytu vyplniť tlačivo N03 Žiadosť o nájom obecného bytu.

Pre aktualizáciu žiadosti o nájom bytu vyplniť tlačivo N04 Aktualizácia žiadosti o nájom bytu.