Žiadosť o prevod vlastníctva bytu, ateliéru, nebytového priestoru

Kontaktná osoba: Malinová Michaela, Mgr.
Telefón: 02/59 246 292
E-mail: michaela.malinova@staremesto.sk

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

Vyplniť tlačivo N02 Žiadosť o prevod vlastníctva bytu, ateliéru, nebytového priestoru