Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti na nesplatenú časť ceny

Kontaktná osoba: Halová Anna
Telefón: 02/59 246 221
E-mail: anna.halova@staremesto.sk

Podanie žiadostí: Stránkové pracovisko č.8 - Ľudmila Turzová
Telefon: 02/59 246 416
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk

Vyplniť tlačivo N17 Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľnosti na nesplatenú časť ceny.