Zimná údržba chodníkov pri nehnuteľnostiach vo vlastníctve a správe mestskej časti

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092

 

Zmluva:

Zmluva č. 491/2013 (PDF, 473 kB)

 

dispečing: zabezpečuje spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s., Žilinská 1, Bratislava

telefón dispečingu: 02/431 914 76

                                      0903 413 421