Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zmluva:

Zmluva č. 511/2016  (PDF, 38 MB)

 

Plán zimnej služby na sezónu 2018/2019 (PDF, 503 kB)

 

Rozhodnutie starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na vyhlásenie zimnej pohotovosti (PDF, 31 KB)

 

dispečing: zabezpečuje spoločnosť Technické služby Starého Mesta a.s., Žilinská 1, Bratislava

telefón dispečingu: 0914 222 055