Zoznam voľných bytov a nebytových priestorov v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Voľné neobsadené byty v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Objekt - Dom Stav Plocha (m2)
 Grosslingova 49 Voľný byt 21,13
 Grosslingova 49 Voľný byt 41,95
 Hviezdoslavovo nám. 12 Voľný byt 30,50
 Križkova 8 voľný byt 17,59
 Medená 35 Voľný byt 69,61
 Mlynské Nivy 1 Voľný byt 32,00
Mudroňova  83 voľný školský byt 67,50
 Obchodná 23 Voľný byt 42,60
 Obchodná 23 Voľný byt 44,93
 Obchodná 23 Voľný byt 45,40
 Obchodná 25 Voľný byt 24,48
 Obchodná 25 Voľný byt 47,00
 Obchodná 25 Voľný byt 17,69
 Obchodná 25 Voľný byt 25,21
 Obchodná  25 Voľný byt 35,48
 Obchodná 25 Voľný byt 20,36
 Obchodná  25 Voľný byt 41,35
 Sienkiewiczova 2 voľný byt 21,99
 Sládkovičova 3 Voľný byt 20,13
 Smrečianska 37 voľný byt (resp. objekt) 116,42
Šancová 32 voľný byt 40,17
 Špitálska  18 voľný byt  17,42
 Tallerova 5 Voľný byt 108,00
 ul.29.augusta 15 Voľný byt 32,10
 Vajanského nábr. 17 Voľný byt 17,70
 Vazovova 7 Voľný byt 32,90
 Železničiarska  20 voľný byt 33,44

 

Voľné neobsadené nebytové priestory v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
Objekt - Dom číslo stav    v m2   využitia
Bernolákova             6 voľný NP 44,6 m2 kotolňa
Björnsonova 13 voľný NP 17,95 m2 sklad
Björnsonova 13 voľný NP 18,36 m2 sklad
Björnsonova 13 voľný NP 19 m2 sklad
Blumentálska            20 voľný NP 133 m2 CO kryt
Gorkého                   8 voľný 32,6 m2 kotolňa
Gorkého                 10 voľný 65,4 m2 kotolňa
Gorkého 15 voľný 295,9 m2 bývala JALTA BAR
Hlboká cesta           1 voľný NP 109,95 m2 kotolňa
Hollého                    13 voľný NP 39,08 m2  
Jedlíkova                3 voľný NP 21,6 m2  
Karadžičova           55 voľný NP 97,82 m2 CO kryt
Klemensova            3 voľný NP 118,16 m2 sklad
Klemenova              5a voľný NP 67,08 m2 sklad 
Kollárovo  nám.      20 voľný NP 49,65 m2 sklad
Krížna                     10 voľný NP 109 m2 delož.sklad
Krížna                     21 voľný  NP 76,3 m2 kotolňa
Obchodná               23 voľný NP 58,91 m2 sklad
Obchodná                23 voľný NP 41,24 m2 sklad
Obchodná                23 voľný NP  21,21 m2 sklad
Obchodná               52 voľný NP (novozrekonštruovaný) 36,64 m2  
Obchodná 52 voľný NP (novozrekonštruovaný) 54,57 m2  
Obchodná 52 voľný NP (novozrekonštruovaný) 45,41 m2  
Obchodná                52 voľný NP 55,68 m2  
Palisády                 39 voľný NP 78,48 m2  
Povraznícka             4 voľný NP 168,2 m2 po ZEZ
Povraznícka             4 voľný NP 225,07 m2 po ZEZ
Pražská                   13 voľný NP 26,82 m2 sklad /ateliér/
Rázusovo nábr.   voľný NP 69,27 m2 Cafe Propeler
Sokolská                   8 voľný NP 157 m2 CO kryt
Špitálska                   18 voľný NP 48,68+207,95 sklady
Tabakova                4 voľný 11,43 m2  
Tabakova                6 voľný NP 22,53 m2  
ul.29.augusta         15 f voľný NP  22,77 m2  
Ventúrska  2 voľný NP 78,45 m2  
Vysoká                 6 voľný 177,5 m2  
Záhradnícka         37 voľný NP  89 m2  
         
MAJÁK NÁDEJE n.o        
sídlo: Karpatská 24, BA