ZOZNAM NEOBSADENÝCH BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV V SPRÁVE MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO

Neobsadené byty v správe MČ BA – Staré Mesto

Pozn.: Prideľovanie bytov sa realizuje  len podľa podmienok v zmysle VZN č.2/2018 o nájme bytov

Ulica

Plocha (m2)

Križkova 8

17,59

Medená 35

69,61

Medená 35

93,80

Mlynské Nivy 1

32,00

Obchodná 23

42,60

Obchodná 23

44,93

Obchodná 23

45,40

Obchodná 25

24,48

Obchodná 25

47,00

Obchodná 25

17,69

Obchodná 25

25,21

Obchodná 25

35,48

Obchodná 25

20,36

Obchodná 25

41,35

Šancová 32

40,17

Špitálska 18

17,42

Tallerova 5

108,00

ul. 29 augusta 15

32,10

Vazovova 7

32,90

Železničiarska 20

33,44

 

Neobsadené nebytové priestory v správe MČ Bratislava – Staré Mesto

Pozn.: Prenájom voľných nebytových priestorov sa realizuje len  prostredníctvom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže, dražby príp. je možnosť prenajať priestory ako prípad hodný osobitného zreteľa o ktorom rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

Ulica a číslo

Plocha (m2)

Využitie

Bernolákova 6

44,6

kotolňa

Bjönsonova 13

17,95

sklad

Bjönsonova 13

18,36

sklad

Bjönsonova 13

19

sklad

Blumentálska 20

133

CO kryt

Gorkého 8

32,6

kotolňa

Gorkého 10

65,4

kotolňa

Gorkého 15

295,9

bývalý JALTA BAR

Hlboká cesta 1

109,95

kotolňa

Hollého 13

39,08

 

Jedlíková 3

21,6

 

Karadžičova 55

97,82

CO kryt

Klemensova 3

118,16

sklad

Klemenova 5a

67,08

sklad

Kollárovo nám. 20

49,65

sklad

Krížna 21

76,3

kotolňa

Obchodná 23

58,91

sklad

Obchodná 23

41,24

sklad

Obchodná 23

21,21

sklad

Povraznícka 4

168,2

sklad

Povraznícka 4

225,07

sklad

Pražská 13

26,82

sklad/ateliér

Sokolská 8

157

CO kryt

Tabakova 4

11,43

 

ul. 29 augusta 15f

22,77

 

Ventúrska 2

78,45

 

Záhradnícka 37

89