« Podujatia


STAROMESTSKÝ KONCERT

Typ podujatia:
koncert
Dátum:
14.02.2018 17.00
Miesto konania:
Zrkadlová sieň, Primaciálny palác
Kino Film Europe, Pistoriho palác, Štefánikova 25
Účinkujú členovia Metropolitného orchestra Bratislava, Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, vstup na voľnú vstupenku vydávanú na informáciách Zichyho paláca, Ventúrska 9, od 5. 2., pondelok - piatok 10.00 - 12.00.