Fotogaléria » Rad bobríka knihovníka za rok 2017, udelenie výročného ocenenia za nezištnú pomoc knižnici, Staromestská knižnica Blumentálska 10/a