Aktuality

22.01.2019
image

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová zvolala prvé stretnutie novej pracovnej skupiny – Nová komunikácia (Old Town_New Com). Cieľom pracovnej skupiny je vytvoriť platformu na vzájomné pravidelné informovanie, časovú a obsahovú koordináciu projektov a zámerov, sledujúc dopad na kvalitu sídelného prostredia a realizáciu zámerov vo verejnom záujme, ako aj v záujme predchádzania i riešenia možných problémov.

Celý článok
21.01.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov dodávateľsky v ôsmich stravovacích zariadeniach. 

Celý článok
15.01.2019
image

Roky sa ako dobrovoľník venuje pomoci zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným občanom. Za svoju prácu dokonca v roku 2018 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v oblasti Filantropia. Poslanec BSK Marek Machata (35) sa stal novým poradcom starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej pre oblasť sociálnych vecí.

Celý článok
15.01.2019
image

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúci oddelenia investičného.

Celý článok
15.01.2019
image

Do konca marca pribudne na území Starého Mesta ďalšie detské ihrisko. Bude vybudované pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie pri základnej škole Matky Alexie v spolupráci so Starým Mestom a Úradom vlády SR.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

23.1.2019

do 07.02.2019

Kolaudačné rozhodnutie

Značka: 6558/51776/2018/STA/Kil-H/128

"Nadstavba a prístavba objektu - bytový dom na Konventnej 5, bytová jednotka č. D5K"

23.1.2019

do 07.02.2019

Verejná vyhláška

Značka: KV/SU/165/2019/1259/DH

"Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála"

23.1.2019

do 11.02.2019

Verejná vyhláška

Značka: 2772/3500/2019/DŽV/Böe

"o začatí správneho konania vo veci podania spoločnosti ETP Management budov, s.r.o."

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3729

"Vladimír Caras"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3720

"Vladimír Kabát"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3716

"Ladislav Gálik"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3719

"Tomáš Papšík"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3728

"Jozef Bakaj"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3725

"Mário Bertók"

23.1.2019

do 11.02.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 3724

"Emília Vargová"

Všetky oznamy