Aktuality

22.02.2019
image

Na Blumentálskej ulici dnes vyťali jeden zo stromov. Upozornila nás na to obyvateľka, ktorá si našla pri aute oznam o plánovanom výrube s varovaním, aby na mieste neparkovali autá. Keďže oznam neobsahoval žiadne bližšie informácie - počet stromov, ani dôvod výrubu - , vec sme okamžite preverili. 

Celý článok
21.02.2019
image

Od 1. marca začne mestská spoločnosť OLO opäť s odvozom bio odpadu z hnedých zberných nádob. Odvoz potvrá až do konca novembra, nádoby sa vysýpajú každých 14 dní. Informáciu o tom, v ktorý deň sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke, umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Môžu si ho však zistiť aj priamo na www.olo.sk, prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“ OLO zároveň žiada obyvateľov, aby svoje hnedé zberné nádoby vyložili vždy deň pred plánovaným odvozom. 

Celý článok
21.02.2019
image

Od 1. januára 2019 sa v staromestských školách a škôlkach zvýšil plat pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priemere o 12,5%. Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý prijala vláda garantuje zvýšenie platov v priemere o 10%. Staré Mesto teda zvyšuje plat nad rámec zákona. Ide o historicky najvyššie zvýšenie platov v staromestských školách a škôlkach.

Celý článok
19.02.2019
image

Rekonštrukcia Blumentálskej ulice bude dokončená podľa pôvodného projektu. Na svojom ostatnom zasadnutí 19. februára o tom drvivou väčšinou rozhodli poslanci miestneho zastupiteľstva. Obnova ulice bola dočasne pozastavená od 28. januára. Stalo sa tak po stretnutí starostky Zuzany Aufrichtovej s obyvateľmi Blumentálskej. 

Celý článok
19.02.2019
image

Dnes (19. februára) dorazí do Bratislavy asi stovka farmárov na poľnohospodárskych strojoch, už beztak napätú situáciu v doprave to však neovplyvní. V hlavnom meste zostanú do piatka (22. februára) rána, zdržovať sa budú na 11 miestach. Pokojným protestom chcú upozorniť na zlé podmienky pre svoje podnikanie. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

22.2.2019

do 12.03.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

"ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 4/2017 o...

22.2.2019

do 25.03.2019

Dražobná vyhláška

Značka: EX 14213/17

"Exekútorský úrad JUDr. Evy Falisovej"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9176

"Alena Weberová"

22.2.2019

do 11.03.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/25290/CUJ

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9178

"Roman Filistein"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9172

"Vladimír Kabát"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9175

"Helena Luknárová"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9174

"Maroš Blaško"

22.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 9170

"Zoltán Pilo"

21.2.2019

do 11.03.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 8873

"Daniel Žiška"

Všetky oznamy