Aktuality

15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Hlboká cesta s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020. Písomnú žiadosť treba doručiť do  7. 8. 2019 do 14. hodiny.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského  nábrežie č.3, 814 21  Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (Detské jasle) na Čajkovského ul.č.2 kuchárku s nástupom od 1.9.2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Čajkovského ul. č. 2,  zdravotnú sestru s termínom nástupu - od 1. 9. 2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Stzaré Mesto Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu odborný referent - špecialista majetkového oddelenia. Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou.

Celý článok
11.07.2019
image

V roku 2020 nás čaká sté výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou Republikou. Japonský veľvyslanec Jun Shimmi sa stretol so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou a okrem iného prebrali aj prípravy na toto výročie. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34159

"Dagmar Mikuličová"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34161

"Ladislav Molnári"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34160

"Boris Nikulin"

15.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34041

"František Fridrich"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34040

"Ing. Alen Horecký"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34039

"Angela Šipošová"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34038

"Jana Ilavská"

15.7.2019

do 01.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34043

"Roman Kaliaš"

15.7.2019

do 29.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34042

"Monika Wagnerová"

12.7.2019

do 12.08.2019

Oznámenie o dražbe

Značka: 032019

"Inter.Group Košice, s.r.o."

Všetky oznamy