Aktuality

16.07.2019
image

Rozširovanie rezidenčného parkovania v Starom Meste úspešne pokračuje. Staromešťania už čoskoro získajú výhradné právo parkovať na šiestich nových uliciach. Značenie parkovacích miest začína od štvrtka 18. júla na Čelakovského a časti Tvarožkovej ulice. Ako sa bude pokračovať?

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Hlboká cesta s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020. Písomnú žiadosť treba doručiť do  7. 8. 2019 do 14. hodiny.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského  nábrežie č.3, 814 21  Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (Detské jasle) na Čajkovského ul.č.2 kuchárku s nástupom od 1.9.2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Čajkovského ul. č. 2,  zdravotnú sestru s termínom nástupu - od 1. 9. 2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Stzaré Mesto Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu odborný referent - špecialista majetkového oddelenia. Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

22.7.2019

do 06.08.2019

Verejná vyhláška

Značka: OU-BA-OSZP3-2019/011372/SEA/I-EIA-r

"Polyfunkčný dom Šancová"

22.7.2019

do 06.08.2019

Rozhodnutie

Značka: 3410/33704/2019/STA/Jaa-G/20

"BA_Staré Mesto, Kubániho, NNK-vybudovanie nového distribučného káblového vedenia NN na uliciach...

22.7.2019

do 08.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34994

"Karel Gombkötö"

22.7.2019

do 08.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34983

"Peter Farkaš"

22.7.2019

do 08.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 35030

"Vladimír Crespo"

22.7.2019

do 08.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34987

"Matej Novák"

19.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Značka: OU-BA-OSZP3-2019/084850/GEE/III -oznkk

"Výtlačné potrubie Kramáre Ia, SO 02 Sanácia výtlačného potrubia Kramáre I a SO 03 Elektročasť...

19.7.2019

do 05.08.2019

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Značka: 101734933/2019

"DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA-Horeca Professionals, s. r. o."

19.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34792

"Helena Luknárová"

19.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34795

"Ján Ondráš"

Všetky oznamy