Aktuality

15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Hlboká cesta s predpokladaným nástupom od 1. januára 2020. Písomnú žiadosť treba doručiť do  7. 8. 2019 do 14. hodiny.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského  nábrežie č.3, 814 21  Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov (Detské jasle) na Čajkovského ul.č.2 kuchárku s nástupom od 1.9.2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská  časť  Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava hľadá pre svoje Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov na Čajkovského ul. č. 2,  zdravotnú sestru s termínom nástupu - od 1. 9. 2019.

Celý článok
15.07.2019
image

Mestská časť Bratislava-Stzaré Mesto Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu odborný referent - špecialista majetkového oddelenia. Termín nástupu ihneď, prípadne dohodou.

Celý článok
11.07.2019
image

V roku 2020 nás čaká sté výročie nadviazania diplomatických vzťahov medzi Japonskom a Slovenskou Republikou. Japonský veľvyslanec Jun Shimmi sa stretol so starostkou Starého Mesta Zuzanou Aufrichtovou a okrem iného prebrali aj prípravy na toto výročie. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

16.7.2019

do 31.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 34258/2019

"Marián Zeleniak, Miroslava Zeleniaková"

16.7.2019

do 31.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 34239/2019

"Richard Kiš"

16.7.2019

do 31.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 34249/2019

"Ing. Peter Grivna, Marek Grivna, Ing. Jarmila Grivnová, Martina Grivnová, Peter Grivna ml."

16.7.2019

do 31.07.2019

Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu

Značka: 34257/2019

"Peter Ružinský"

16.7.2019

do 14.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34245

"Miroslava Bušíková"

16.7.2019

do 31.07.2019

Rozhodnutie

Značka: 7552/32352/2019/STA/Jaa-G/19

"Rekonštrukcia bytu č. 19 na 5. poschodí bytového domu na Belopotockého 3"

16.7.2019

do 12.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34246

"Igor Keller"

16.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34243

"Dušan Kováč"

16.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34237

"Renáta Bertóková"

16.7.2019

do 05.08.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 34241

"Jozef Tlsták"

Všetky oznamy