Aktuality

08.04.2020
image

Po Veľkonočných sviatkoch, 14. apríla, spúšťame miestny úrad zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu  (BRO) –konárov zo stromov a kríkov - od obyvateľov Starého Mesta. Služba je určená len pre fyzické osoby, záujemcovia sa musia nahlásiť aspoň štyri dni vopred pred začiatkom trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica.

Celý článok
07.04.2020
image

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac apríl uhrádzať netreba, nespotrebovaná časť marcových poplatkov bude rodičom vrátená na konco školského roka. 

Celý článok
07.04.2020
image

Vláda rozhodla o rozšírení núdzového stavu obmedzením slobody pohybu zákazom vychádzania. Platí od polnoci 8. apríla (00.00 h.) do 13. apríla (23.59 h).

Celý článok
06.04.2020
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto získala pre Staromešťanov ďalšie ochranné prostriedky na zamedzenie prenosu koronavírusu. Ide o dvetisíc rúšok, ktoré mestská časť dostala darom od staromestskej advokátskej kancelárie. Tá ich kúpila od sociálneho podniku Breco, s. r. o. v Nitre. Rúška tam pomáhajú šiť kresťanskí utečenci z Iraku.

Celý článok
05.04.2020
image

Pozrite sa, aké menu ponúka na tento týždeň Staromestská vývarovňa v Propelleri. Projekt Staromestské seniorské menu, ktoré poskytuje od 30. marca, je aktivitou mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na pomoc seniorom, ale aj ostatným obyvateľom Starého Mesta, ktorým mimoriadne opatrenia v súvisloti s COVID-19 skomplikovali možnosti stravovania. K projektu sa s vlastnou ponukou pripojili aj La Cantina a Mamut Pub.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

8.4.2020

do 24.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2356/16630/2020/STA/Škr

"Nadstavba bytového domu, Palisády 53"

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16917

"PharmDr. Jana Praščáková"

8.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16916

"Ing. Marián Podmajerský"

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16914

"Maroš Blaško"

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16910

"Mgr. Mária Snopeková"

8.4.2020

do 11.05.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16912

"Danica Fridová"

8.4.2020

do 23.04.2020

Oprava zrejmej nesprávnosti

Značka: 105/16554/2020/STA/Pil

"v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 105/5652/2020/STA/Pil zo dňa 29.01.2020, právoplatného dňa...

8.4.2020

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 2331/16118/2020/STA/Fed/H-24

"Obytný súbor Čulenova - 1. etapa"

7.4.2020

do 27.04.2020

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 16699

"Ľubica Petrášová"

6.4.2020

do 21.04.2020

Rozhodnutie

Značka: 2290/15248/2020/STA/Fed/ÚR-1492

"Optická prípojka UniCredit Šancova 1A Sever a Juh"

Všetky oznamy