Aktuality

19.06.2019
image

Vážení občania, z technických príčin dnes (streda 19. 6.) na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto neoverujeme. 

Celý článok
17.06.2019
image

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. 

Celý článok
17.06.2019
image

Od septembra začnú fungovať bezplatné obedy aj na základných školách. Vedúce školských jedální už od zverejnenia tohto opatrenia vlády vyjadrujú obavy, či dokážu uspokojivo riešiť nárast stravníkov. Problémy majú nielen s personálom, ale aj s vybavením kuchýň. Do mnohých sa totiž dostatočne neinvestovalo už celé roky – nie sú peniaze. A situácia nie je lepšia ani v materských školách. 

Celý článok
15.06.2019
image

Napriek tomu, že sa nachádza v Bratislavčanmi obľúbenom lesoparku, patrí skôr k utajeným klenotom Starého Mesta. Táto pôvabná eklektická vilka je dnes majetkom Ekonomickej univerzity, ktorá ju využíva na reprezentačné účely. V tesnej blízkosti stoja internáty univerzity – vybudovali ich v polovici 40. rokov 20. storočia ako vôbec prvé veľké ubytovacie centrum pre študentov.

Celý článok
14.06.2019
image

Od soboty bude mať Slovensko oficiálne prvú - a z hláv štátu zároveň najmladšiu - prezidentku. Slávnostná inaugurácia Zuzany Čaputovej prinesie zopár obmedzení. Pozriete sa, čo všetko nás čaká.

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.6.2019

do 25.06.2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.06.2019

19.6.2019

do 26.06.2019

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: 68EX 83/19

"JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor"

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie

Značka: 6126/27481/2019/STA/Zub

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ulici Boženy Němcovej 15, Bratislava"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o začatí územného konania spojeného s konaním o zmene stavby pred dokončením

Značka: 2347/29451/2019/STA/Jaa

"Rodinný dom, Banícka 11"

19.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8309/27515/2019/STA/Fed

"STEIN 2-SPILKA, Konverzia národnej kultúrnej pamiatky"

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/47813/KVJ

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30609

"Viera Bugová"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30611

"Karol Pullmann"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30608

"Jozef Drlička"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30604

"Dagmar Mikuličová"

Všetky oznamy