Aktuality

Lokalita:

08.03.2019
ilustracny obrazok

Tanečná skupina S3TKIDZ, ktorá už niekoľko rokov trénuje aj na ZŠ Hlboká, obsadila schoreografiou Luggage 2. miesto v prestížnej svetovej súťaži World of Dance v belgických Antverpách. Okrem toho - ako jediné tanečné zoskupenie na európskom semfinále súťaže získala aj ďalšie ocenenie: Špeciálnu cenu za námet. 

Celý článok
08.03.2019
ilustracny obrazok

Dátum zápisu prváčikov na základné školy, ktorých zriaďovateľom je MÚ Bratislava-Staré Mesto, sa ani tento rok nemení. Podľa VZN sa uskutoční v posledný aprílový piatok a sobotu, teda 26. a 27. apríla. Rodičia sa predtým môžu so zvolenými školami zoznámiť počas Dňa otvorených dverí (DOD). Základné školy ich organizujú v rôznych termínoch, prinášame vám ich podrobný prehľad.

Celý článok
07.03.2019
ilustracny obrazok

najčastejším príčinám nevykonania odvozu odpadu patrí práve nesprístupnenie zberných nádob a stanovíšť zberných nádob. Najväčší počet nádob nie je sprístupnených najmä v mestských častiach Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Ružinov a Bratislava - Staré Mesto.

Celý článok
07.03.2019
ilustracny obrazok

Rodiny s viacerými deťmi to z finančného hľadiska nemajú ľahké. Náklady sa násobia počtom detí a súrodenci sa nezriedka musia uskromniť. Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto im túto situáciu môže aspoň sčasti uľahčiť. Na krúžky či školské výlety prispeje každému dieťaťu až 100 eur.

Celý článok
07.03.2019
ilustracny obrazok

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 01.04.2019 do 31.05.2019.

Celý článok
06.03.2019
ilustracny obrazok

Výtlky už tradične najviac trápia šoférov po skončení zimy. Staré Mesto preto aj tento rok začne už  onedlho  s opravami takto zničených komunikácií. Obyvatelia pri tom môžu pomôcť. Stačí, ak vyplnia formulár o nahlasovaní výtlkov na oficiálnej internetovej stránke Starého Mesta. 

Celý článok
06.03.2019
ilustracny obrazok

GRAFIKA, KTORÁ VÁM CHÝBA NA STENE! Taký je názov výstavy, ktorú od včera môžete vidieť v Staromestskej galérii Zichy na Ventúrskej. Výstava predstaví známe mená slovenskej a českej grafickej scény, pričom jej cieľom je opäť priblížiť grafiku širokej verejnosti a nadviazať tak na časy, kedy zbierať grafiku bolo veľmi populárne.

Celý článok
05.03.2019
ilustracny obrazok

Už zajtra, teda 6. marca, sa začína 6. ročník jedinečnej prehliadky francúzskej kinematografie Crème de la Crème. V slovenskej premiére predstaví divákom filmovú verziu legendárneho francúzskeho komiksu aj nový film s dcérou Johnnyho Deppa.

Celý článok
05.03.2019
ilustracny obrazok

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, ale aj staré žiarivky či elektrospotrebiče.

To všetko môžu obyvatelia Starého Mesta 13. apríla priniesť na Kýčerského ulicu. Magistrát hl. m. Bratislava v spolupráci s mestskou časťou a spoločnosťami OLO, a.s. a ARGUSS, s.r.o. škodlivý odpad bezplatne odvezie a ekologicky zlikviduje. 

Celý článok
04.03.2019
ilustracny obrazok

Zavadzia vám v domácnosti starý elektrospotrebič a nemáte čas alebo možnosť odviezť ho do zberného dvora OLO, a.s. na ekologickú likvidáciu? Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto v spolupráci s ENVIDOM vám pomôžu. V sobotu 6. apríla totiž v mestskej časti organizujeme zber a bezplatný odvoz nepotrebného elektroodpadu.

Celý článok
04.03.2019
ilustracny obrazok

Podľa slovníka cudzích slov znamená "METANOIA" zmenu zmýšľania, životného postoja, obrátenie, v náboženskom zmysle pokánie. Aj o tom je teda rovnomenná výstava obrazov mladej autorky Kristíny Gajdošovej v Staromestskej knižnici, v pobočke na Panenskej 1.

Celý článok
04.03.2019
ilustracny obrazok

Zaujímavé projekty, výstavy, konferencie, ale napríklad aj rekonštrukcie. Na to všetko môže Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prispieť prostredníctvom dotácie. Najvyšší balík má pritom k dispozícii Komisia pre kultúru. V minulosti takto finančne pomohla napríklad divadlu GUnaGU, festivalu Viva Musica! či Nadácii Horský park na Horské kultúrne leto.

Celý článok
04.03.2019
ilustracny obrazok

Odborné komisie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Staré Mesto chcú získať odborníkov z radov verejnosti. Počet členov-neposlancov si volí každá komisia zvlášť, maximálne však prijmú 3 ďalších členov. 

Celý článok
02.03.2019
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), 2018“.

Verejné prerokovanie s obyvateľmi s odborným výkladom spracovateľa, sa uskutoční dňa 04.03. o 17:00 hod. v ZŠ Mudroňova. 

Celý článok
02.03.2019
ilustracny obrazok

Verejné knižnice Bratislavského samosprávneho kraja pokračujú od 4. marca 2019 v projekte s názvom STRATENÉ KNIHY. Projekt je sprievodným podujatím 20. ročníka Týždňa slovenských knižníc (TSK). Organizátori sa inšpirovali študentskou prácou Barbory Čirčovej, študentky Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Celý článok
01.03.2019

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá pomocnú kuchárku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Celý článok
01.03.2019
ilustracny obrazok

V dňoch 4. – 10. marca 2019 sa bude na celom Slovensku konať jubilejný 20. ročník Týždňa slovenských knižníc, ktorý vyhlasuje Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Staromestská knižnica sa doň zapojí rôznymi zaujímavými aktivitami.

Celý článok
28.02.2019
ilustracny obrazok

Oddelenie dopravy Miestneho úradu Staré Mesto v záujme bezpečnosti chodcov od 28.2.2019 uzatvára schody medzi Schillerovou ulicou a Hlbokou cestou. Hlavným dôvodom je ich havarijný stav. Už minulý rok upozornili obyvatelia cez odkaz pre starostu na ich havarijný stav. Miestny úrad ich rekonštrukciu zaradil medzi investičné akcie ktoré pripravuje.

Celý článok
26.02.2019
ilustracny obrazok

Zatvorenie Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov na Záhrebskej

Z dôvodu plánovaného krátkodobého prerušenia distribúcie elektriny Západoslovenskou distribučnou, a.s. (ZSD) bude Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov na Záhrebskej 9 dňa 28.2. (Štvrtok) zatvorené.

Dôvodom sú práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme.

Celý článok
26.02.2019
ilustracny obrazok

Primátor hlavného mesta Bratislavy M. Vallo a starostka mestskej časti Staré Mesto Z. Aufrichtová dnes podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je prehĺbiť, skvalitniť a zefektívniť  spoluprácu mesta a mestskej časti vo viacerých oblastiach, čo sa má odraziť aj na územiach ostatných mestských častí hlavného mesta, ale najmä na skvalitnení života obyvateľov.

Celý článok