Aktuality

Lokalita:

06.02.2019
ilustracny obrazok

Grassalkovichovu záhradu za Prezidentským palácom 7. februára poobede na 2 hodiny zatvoria. Dôvodom sú bezpečnostné opatrenia v súvislosti s návštevou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá bude v Bratislave rokovať s premiérmi V4.

Celý článok
06.02.2019
ilustracny obrazok

Rekonštrukcia Blumentálskej ulice, ktorá je projektom bývalého vedenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Staré mesto, vyvoláva od počiatku kontroverzie. Po nedávnom stretnutí s občanmi sa preto starostka Zuzana Aufrichtová rozhodla projekt dočasne pozastaviť. O ďalšom pokračovaní - či už o dokončení podľa starého alebo nového projektu - by mali na najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19. februára rozhodnúť poslanci. Prinášame vám Návrh uznesenia o Rekonštrukcii Blumentálskej ulice a tiež všetky dôležité materiály. 

Celý článok
06.02.2019
ilustracny obrazok

Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami dotknutých mestských častí, spoločnosťou HB Reavis, konzorciom D4R7 a ďalšími partnermi predstavil dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019 v spojitosti s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a s projektom rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. Hlavné mesto v tejto súvislosti prijalo niekoľko opatrení, hlavným je vytvorenie bus pruhov na Gagarinovej ulici, ktorá bude jednou z najvyťaženejších komunikácií.

Celý článok
05.02.2019
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto ako orgán územného plánovania oznamuje prerokovanie návrhu „Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), 2018“.

Celý článok
04.02.2019
ilustracny obrazok

V súvislosti s kauzou hovädzieho mäsa z Poľska, ktoré nespĺňalo ani základné hygienické a zdravotné štandardy, sme oslovili aj vedenie staromestských jasiel na uliciach Čajkovského a Záhrebskej. Odpoveď uspokojí všetkých rodičov - mäso nakupujú len u overených dodávateľov zo Slovenska.

Celý článok
04.02.2019
ilustracny obrazok

Ak v čase volieb nebudete doma, môžete podľa zákona voliť aj v inom okrsku. Musíte mať však voličský preukaz. O jeho vydanie treba požiadať obec. Možno to urobiť osobne, listom aj elektronicky. Treba si však dať pozor na termíny. Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca, druhé je naplánované na 30. marca.

Celý článok
04.02.2019
ilustracny obrazok

Obavy z hygienicky nevyhovujúceho hovädzieho mäsa, ktoré sa v niektorých častiach Slovenska dostalo aj do školských jedální, sa v bratislavskom Starom Meste nepotvrdili.  Už v piatok sme uverejnili zoznam materských škôl mestskej časti spolu s ich dodávateľmi mäsa. Vyplynulo z nich, že jedálne varia výlučne zo slovenského mäsa. Dnes vám prinášame informáciu o tom, kde nakupujú mäso jedálne v staromestských základných školách. 

Celý článok
01.02.2019
ilustracny obrazok

Škandál s pokazenou poľskou hovädzinou zasiahol aj Slovensko. Na východe Slovenska ho konzumovali dokonca aj deti v školských a škôlkárskych jedálňach. Zisťovali sme, či sa zdravotne závadné mäso dostalo aj do školských a predškolských zariadení v Starom Meste.

Celý článok
01.02.2019
ilustracny obrazok

Starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová dňa 31.1.2019 rozhodla o zrušení obchodnej verejnej súťaže na nájom nehnuteľnosti Propeler v Bratislave, ktorá bola vyhlásená rozhodnutím starostu dňa 26.10.2018. Dôvodom sú procesné chyby pri vyhodnocovaní vzhľadom k tomu, že uchádzači nesplnili požadované podmienky a taktiež pre početné námietky účastníkov k vyhodnoteniu súťaže.

Celý článok
30.01.2019
ilustracny obrazok

V úzkej spolupráci s novým vedením mesta a všetkými dotknutými stranami pristupujeme od 15. februára k uzávere úseku ulice Mlynské nivy medzi ulicami Karadžičova a Svätoplukova. Pozrite sa na zmeny, ktoré nás čakajú.

Celý článok
29.01.2019
ilustracny obrazok

Od 15. februára život v Bratislave ochromia rozsiahle dopravné obmedzenia v súvislosti s výstavbou diaľnice D4, rýchlostnej cesty R7 a rekonštrukciou ulice Mlynské Nivy. Niektoré opatrenia - ako napríklad uprednostnenie hromadnej dopravy vytvorením nových buspruhov - už primátor Matúš Vallo predstavil. Najnovšie spustil Magistrát špeciálnu webovú stránku, ktorá má ľuďom pomôcť ľahšie zvládnuť kritickú situáciu v doprave.

Celý článok
29.01.2019
ilustracny obrazok

Po otvorenej diskusii s obyvateľmi Blumentálskej, starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová dočasne pozastavila rekonštrukciu ulice. O tom, či budú práce pokračovať podľa pôvodného projektu, alebo bude treba hľadať nové riešenie, majú rozhodnúť poslanci na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 19. februára.

Celý článok
28.01.2019
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent – oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku. Ide o hlavný pracovný pomer, termín nástupu dohodou.

Celý článok
28.01.2019
ilustracny obrazok

Mestská knižnica v Bratislave v spolupráci s verejnými knižnicami v Bratislave – Staromestskou knižnicou, Knižnicou Ružinov, Knižnicou Bratislava – Nové Mesto a Miestnou knižnicou Petržalka vyhlasujú 9. ročník súťaže vlastnej tvorby školákov BRATISLAVA, MOJE MESTO 2019.

Celý článok
25.01.2019
ilustracny obrazok

Staré Mesto dáva novopečeným mamičkám jednorazový príspevok 100 eur. Netreba si poň chodiť osobne, z oddelenia sociálnych vecí im ho pošlú aj na účet. 

Celý článok
24.01.2019
ilustracny obrazok

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová pozýva Staromešťanov na prvé verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční v pondelok 28. januára 2019 od 17:00 do 18:30 v Staromestskej sále na Vajanského nábreží č 3. Témou stretnutia je rekonštrukcia Blumentálskej ulice. 

Celý článok
22.01.2019
ilustracny obrazok

Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová zvolala prvé stretnutie novej pracovnej skupiny – Nová komunikácia (Old Town_New Com). Cieľom pracovnej skupiny je vytvoriť platformu na vzájomné pravidelné informovanie, časovú a obsahovú koordináciu projektov a zámerov, sledujúc dopad na kvalitu sídelného prostredia a realizáciu zámerov vo verejnom záujme, ako aj v záujme predchádzania i riešenia možných problémov.

Celý článok
21.01.2019
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov dodávateľsky v ôsmich stravovacích zariadeniach. 

Celý článok
15.01.2019
ilustracny obrazok

Roky sa ako dobrovoľník venuje pomoci zdravotne postihnutým a sociálne znevýhodneným občanom. Za svoju prácu dokonca v roku 2018 získal prestížne ocenenie Krištáľové krídlo v oblasti Filantropia. Poslanec BSK Marek Machata (35) sa stal novým poradcom starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej pre oblasť sociálnych vecí.

Celý článok
15.01.2019
ilustracny obrazok

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu vedúci oddelenia investičného.

Celý článok