Aktuality

Aktivity zamerané na podporu cestovného ruchu
14.11.2017

V mesiacoch júl - december 2017 realizovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto na území Starého  Mesta aktivity zamerané na podporu  cestovného ruchu. Ich cieľom bolo zníženie kontrastu medzi koncentráciou významných prvkov atraktivity pre turistov a návštevníkov hlavného mesta a fyzickým stavom verejných priestorov, zelene a komunikácií, vrátane čistoty a údržby tohto územia. Výstupom aktivít je zhodnotenie  turisticky exponovaných a  relaxačných  priestorov centra mesta a celkové  zatraktívnenia Starého Mesta ako turistickej destinácie.

Projekt, ktorý zahŕňa dosadbu krov na Rybnom námestí, úpravu a údržbu zelene na Dvořákovom nábreží a Medickej záhrade, údržbu trávnatých plôch na Hviezdoslavovom námestí, výsadbu cibuľovín,  obnovu živého plota v Grassalkovichovej záhrade, čistenie komunikácií v historickom jadre mesta, renováciu mobiliáru, opravu dlažby na Hviezdoslavovom námestí a iné aktivity, finančne podporilo hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava účelovou dotáciou. Výška poskytnutej dotácie  je 200.000,- EUR.

Hviezdko-waldsteinia

Hviezdko-travnik-II

Rybne-hortenzie

logoBA_1-colour