Aktuality

Časť ulice Mateja Bela bude dočasne uzavretá. Kvôli údržbe stromoradia
17.05.2019

Na základe žiadosti spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. bola povolená čiastočná uzávierka ulice Mateja Bela v dĺžke 60,0 m z dôvodu údržby stromoradia zasahujúceho nad komunikáciu z areálu nemecko-slovenskej školy v Bratislave.

Čiastočná uzávierka bude 21.05.2019 v čase od 07:00 do 18:00 hod.

V prípade nepriaznivého počasia, alebo iných neočakávaných udalostí sa uzávierka ulice kvôli údržbe stromoradia uskutoční 28.05.2019.