Aktuality

Ďalšia služba občanom: Na Kýčerského bude v apríli zber škodlivého odpadu z domácností
12.04.2019

Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, ale aj staré žiarivky či elektrospotrebiče. To všetko môžu obyvatelia Starého Mesta zajtra, teda 13. apríla (sobota), priniesť na Kýčerského ulicu. Magistrát hl. m. Bratislava v spolupráci s mestskou časťou a spoločnosťami OLO, a.s. a ARGUSS, s.r.o. škodlivý odpad bezplatne odvezie a ekologicky zlikviduje. 

Zber prebehne od 10.30 do 12.30 na nároží ulíc Kýčerského a Jozefa Krónera. Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov.

ČO SA BUDE ZBIERAŤ?

- staré náterové hmoty

- odpadové rozpúšťadlá

- pesticídy

- oleje a tuky

- batérie a akumulátory

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)

- vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

POZOR! Rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. zároveň odoberie od jednej osoby maximálne 5 kg takéhoto odpadu.

Ďalšie informácie  a podrobnosti nájdete TU