Aktuality

Dni Milana Hodžu: Súťaž o najlepší novinový článok a esej už roky spoluorganizuje jedna zo staromestských škôl
12.06.2019

Koncom júna si už po pätnásty raz pripomíname Milana Hodžu, osobnosť slovenskej a československej politiky prostredníctvom viacerých podujatí vedeckého, vzdelávacieho, kultúrneho aj spoločenského charakteru pod hlavičkou Dni Milana Hodžu.

Pôvodným zámerom projektu bolo priblížiť život a dielo Milana Hodžu a tiež rozvíjať jeho ideové dedičstvo v čase integrovania sa Slovenska do Európskej únie. Milan Hodža ako zakladateľ modernej slovenskej politológie sa stal symbolom, ku ktorému od roku 2005 sa hlásia slovenskí premiéri prijatím záštity nad podujatím bez ohľadu na svoju politickú príslušnosť.

Hodžov novinový článok, esej i beh

Dni Milana Hodžu sa začínajú slávnostnými vyhodnoteniami a oceneniami literárnych prác v súťažiach Hodžov novinový článok (18.6.2019 10,00 h Pálfyho palác, Zámocká ulica, Bratislava)Hodžova esej (20.6.2019 10,45 h Robotnícky dom, Sučany), na ktorých si žiaci a študenti cibria nielen svoje literárne zručnosti, ale učia sa premýšľať aj o všeľudských hodnotách.

Vyhlasovateľmi súťaží sú Základná škola Milana Hodžu v BratislaveBilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch. Súťaží sa zúčastňujú nielen žiaci z celého Slovenska, ale aj zo slovenských škôl v zahraničí.

Súčasťou Dní Milana Hodžu sú tiež Hodžovo fórum – súťaž stredoškolských žiackych tímov v akademickej debate, turistický výstup na Malý Fatranský Kriváň a Beh Milana Hodžu na záver školského roka. Organizátorom spomenutých podujatí je Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch.

Ďalšie podujatia: 

Vedecká konferencia o JUDr. Emilovi Stodolovi, významnom politikovi a právnikovi - 20.6.2019 9,00-15,00 h Centrum kresťanského vzdelávania a 21.6.2019 9,00-13,00 h Zborová sieň Evanjelickej cirkvi a. v., Martin

Pietne akty kladenia vencov na Národnom cintoríne v Martine pri hrobe Milana Hodžu - 22.6.2019 14,00 h a na námestí v Sučanoch pri buste Milana Hodžu (22.6.2019 16,00 h).

Udeľovanie Ceny Milana Hodžu vedeckým pracovníkom za výskumy spojené s týmito osobnosťami. Čestná cena Milana Hodžu sa udeľuje za propagovanie Slovenska a diela Milana Hodžu v zahraničí a tiež za pedagogickú a osvetovú činnosť (22.6.2019 15,00 h, Sučany).

Sučianske slávnosti sobota 22.6.2019