Aktuality

Do 4. ročníka kreatívnej súťaže Stvárni knihu sa môžete prihlásiť aj vy. Stačí umelecky "zhmotniť" vaše obľúbené literárne dielo
13.05.2019

S cieľom podporiť čítanie kníh, ale najmä vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny Klub Luna pripravil projekt 4. ročník súťaže Stvárni knihu 2018. 

Cieľom celoslovenskej súťaže Stvárni knihu je spojiť posolstvo obľúbenej knihy s handmade tvorbou. Úlohou prihlásených súťažiacich bude pomocou troch prvkov stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu.

Projekt súťaže Stvárni knihu 2019

V súčasnej pretechnizovanej dobe sa do úzadia dostávajú tlačené knihy, najmä u detí a mládeže. S cieľom podporiť čítanie kníh a vyjadriť posolstvo v nich obsiahnuté, Kreatívny Klub LUNA pripravil IV. ročník projektu súťaže Stvárni knihu.

Úlohou prihlásených súťažiacich je stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu. Voľba knihy, ako aj technika stvárnenia, je plne na výbere účastníkov.

Štvrtý ročník súťaže začína 15. marca 2019. Prihlasovať sa môžete do 31. mája 2019.

Súťažné kategórie  sú štyri ( jednotlivci a skupiny): 

  • jednotlivci – vek do 10 rokov
  • jednotlivci – vek od 11 – 15 rokov
  • jednotlivci – vek od 15 a viac
  • skupiny – školy, Kluby, združenie

Víťazov vyberá porota zložená z autorov kníh, grafikov, výtvarníkov, učiteľov výtvarnej výchovy a usporiadateľov.

Pravidlá  súťaže:

 1.             Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto vyplní elektronickú prihlášku do súťaže, pripojí dve fotografie svojej tvorby, t. j. stvárnenia knihy a pošle ich na adresu: https://kreativny.klubluna.sk/ alebo na adresu: Kreatívny Klub Luna, Ul. 29. augusta č. 34,  811 07 Bratislava.

2.             Vybraná kniha má byť stvárnená ľubovoľnými výtvarnými technikami, naaranžovanými do podoby symbolizujúcej vybranú knihu.

3.             Každý súťažiaci sa môže do súťaže prihlásiť len s jedným kreatívnym projektom, skupiny maximálne 3 projekty.

Slávnostné vyhlásenie súťaže Stvárni knihu a výstava ocenených prác:

Z prihlásených prác porota vyberie 20 najlepších diel, ktoré budú predstavené na výstave. Z nich budú vybratí víťazi v každej kategórii.

 V prípade trojrozmerných prác by veľkosť prihláseného diela mala mať rozmer maximálne 50x30x30 cm.

 Súťaž sa ukončí vyhlásením výsledkov spojených s kultúrnym programom. Ocenenia víťazom budú odovzdávať zástupcovia partnerov, spisovatelia a členovia poroty.

Súčasťou tohto podujatia je vernisáž vybraných súťažných prác. Výstava bude prístupná širokej verejnosti.

Ako sa to začalo

 V marci  2016, v mesiaci knihy, Kreatívny Klub Luna vyhlásil a zorganizoval I. ročník súťaže. V júni 2016 v Zichyho paláci v Bratislave boli slávnostne vyhlásení víťazi v jednotlivých kategóriách. Slávnosť bola spojená s výstavou najlepších prác a kultúrnym programom.

Úspešný priebeh a záujem, ktorý projekt vzbudil, viedol Kreatívny Klub Luna k rozhodnutiu tento projekt od roku 2017 rozšíriť a realizovať ako celoslovenský projekt.

 

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Kreatívny Klub Luna, o. z.

Partneri:              

  • mestská časť Bratislava-Staré mesto
  • Vydavateľstvo IKAR
  • Staromestská knižnica
  • Praktická Slovenska, Metropola (mediálni partneri), Ženský web.

Videli ste na minulých ročníkoch:

kniha1kniha2kniha3