Aktuality

Dobrovoľný hasičský zbor obce Staré Mesto sa dnes oficiálne rozrástol o štyroch nových členov
14.03.2019

Staré Mesto je opäť o čosi bezpečnejšie. Dobrovoľnému hasičskému zboru obce (DHZO) Staré Mesto pribudli ďalší štyria členovia. Menovací dekrét im dnes odovzdala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová.

"Bezpečnosť bola prvým a najdôležitejším slovom mojej kampane, aj mojej vízie lepšieho Starého Mesta. A hasiči toto spĺňajú do bodky," zdôraznila na slávnostnom akte starostka. 
DHZO má tak oddnes 17 členov, z toho dve ženy. Jednou z nich je aj veliteľka zboru Jana Dobrovičová.
Staromestskí dobrovoľní hasiči sú najstarším zborom v Bratislave a zároveň patria medzi päticu najstarších zborov na Slovensku. Jeho začiatky siahajú až do Rakúsko-Uhorska. Hlavnými iniciátormi vzniku boli Henrich Justi, budúci starosta mesta, a učiteľ telocviku Ferdinand Martinengo. Prvého výjazdu sa dobrovoľní hasiči zúčastnili 1. decembra 1867 - na hasení požiaru u pekárskeho majstra Hoffmanna na Vŕbovej ulici.