Aktuality

Dočasné prerušenie dodávky vody
30.11.2017

Z dôvovdu plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa 7.decembra od 10.hodiny do 12.. hodiny odstavená v časti Révovej ulice voda. Prosíme obyvateľov, aby si pripravili primerané zásoby vody. Za pochopenie ďakujeme.