Aktuality

"Dymiaca križovatka" na Vazovovej a Mýtnej: Dôvodom je porucha potrubia
13.02.2019

Už niekoľko dní dráždi zvedavosť obyvateľov Starého Mesta v okolí Mýtnej ulice dym, či presnejšia para, ktorá uniká z cesty. Spočiatku išlo iba o jedno miesto neďaleko prechodu k základnej škole, dnes už zíva v strede križovatky obrovská diera, ktorá "vyrába hmlu" pre celú ulicu. Zisťovali sme, čo je za tým.

Podľa Bratislavskej teplárenskej, a.s., dôvodom je poškodené horúcovodné potrubie. "Spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. eviduje a rieši poruchu v lokalite ulíc Vazovova a Mýtna. Ide o poruchu  na horúcovodnom  (HV) potrubí, ktoré je v uvedenej časti cestnej komunikácie vedené. Konkrétne  ide o zistenú netesnosť na horúcovodnom potrubí," uviedla hovorkyňa spoločnosti Jarmila Galandáková.

Táto porucha bola podľa nej s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobená zatekaním dažďových vôd do kanálu horúcovodného potrubia a predpokladá sa, že je porušená kanalizácia, z ktorej sa dostáva časť splaškovej vody do HV kanála.  

Ako dlho bude oprava trvať, zatiaľ nie je isté. Záleží na rozsahu poškodenia. "Pracovníci, ktorí zabezpečujú odstránenie tejto poruchy v súčasnosti pracujú na presnej lokalizácii poruchového miesta. Následne bude vykonaná oprava tohto porušeného horúcovodného potrubia," hovorí Galandáková.

Dodáva, že objekty a užívatelia, ktorí sú napojení na tento horúcovod budú vopred oboznámení s odstávkou tepla a teplej vody. "Nepredpokladáme, že oprava tejto poruchy resp. odstavenie užívateľov od tepla  a teplej vody bude dlhšie ako 1 deň,  skôr je oprava odhadovaná na niekoľko hodín. Presnejší čas, ktorý si oprava vyžiada bude možné  určiť po presnej lokalizácii porušeného miesta a prác, ktoré si oprava vyžiada," uzavtvára.

V súčasnosti sú dodávky  tepla a teplej vody všetkým odberateľom dodávané v nezmennej kvalite a nepociťujú znížený komfort.