Aktuality

Kontajnery v máji
19.04.2018

Kontajnery neslúžia na zber starých pneumatík, elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky)! Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na tel. č. 02/59246333, Ing. Martin Čillik).

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť OLO, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod.) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Budú označené logom spoločnosti OLO, a.s. a logom Mestskej časti Staré Mesto.

Kontajnery budú k dispozícii na stanovišti 24 hodín od pristavenia, potom budú odvezené. Odporúčame preto aby obyvatelia napĺňali kontajnery v deň pristavenia, nakoľko na druhý deň to už ráno nemusia stihnúť. Tiež upozorňujeme, že pokiaľ v osobitných prípadoch nedovolí aktuálna situácia zloženie kontajnera na vopred vybrané miesto, je zložený na iné vhodné najbližšie miesto. Ak v daný deň obyvatelia nenájdu kontajner na plánovanom mieste, bude to pravdepodobne z tohto dôvodu.

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

Dátum Miesto pristavenia
22.5-23.5. Krížna - Záhradnícka
Záhrebská  - Tabakova
Palárikova 4 - 6
Mariánska 2 (Mariánska / Heydukova)

29.5.-30.5. Gajova - Alžbetínska
Grosslingova  - Karadžičova
Poštová
Sokolská 3
5.6.-6.6. Kysucká - K železnej studienke
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 18
Pražská 3
Dostojevského 15 - 17
12.6 - 13.6. Urbánkova 5
Chorvátska 12
Blumentálska 3
Grosslingova 21 -23

19.6.-20.6. Moskovská 18
Továrenská 8
Dunajská 4
Strakova
26.6. - 27.6. Dunajská 62
Vysoká - Obchodná

 

      Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je možné nájsť aj na stránke www.staremesto.sk v časti občan-životné prostredie-odpady-objemný odpad,

(link: http://www.staremesto.sk/sk/content/objemny-odpad/section:citizen),

alebo v časti Aktuality.